Muziekvereniging Oefening Baart Kunst is opgericht op 28 oktober 1922. Enkele personen van het eerste uur waren de heren A. Blotenburg, T. Heiwegen, T. Harmsen, J. Groters, T. Poelman, T. Boersma, H. Zwanenburg en H. Bruil. Na een vergadering in een oude schaapskooi, waar later de nu alweer afgebroken muziektent stond, besloten de heren een muziekvereniging op te richten.

Er meldden zich zesentwintig muzikanten aan, maar om muziek te kunnen maken waren natuurlijk wel instrumenten nodig, en men besloot dat een ieder een tientje op tafel zou leggen. Inmiddels werden de notabelen van het dorp benaderd en werd er een commissie van bijstand gevormd en 28 oktober 1922 was het dan eindelijk zover. De kisten met instrumenten kwamen vanuit Tilburg; tweeëntwintig nieuwe instrumenten. Er werden nog vier tweedehandse aangeschaft zodat de zesentwintig aangemelde muzikanten konden beginnen. De hele bevolking van Otterlo was enthousiast omdat Otterlo nu een eigen muziekvereniging had.

De eerste dirigent was dhr. Breedijk en het eerste concert werd al spoedig gegeven op een stuk overdekt speelplaats van de school. Aanvankelijk was men al blij als alle muzikanten bij het spelen van een stuk op hetzelfde moment eindigden, maar al doende leert men en dat gold ook voor de Otterlose muzikanten. Onder leiding van de tweede dirigent, de Edese makelaar Jan Beek kon men al een aardig stukje blazen. Al waren er nog geen uniformen, men droeg wel allemaal een mooie pet op het hoofd. De echte uniformen kwamen pas in de jaren zestig.

Nu, bijna negentig jaar na de oprichting, is OBK nog steeds volop betrokken bij het leven in Otterlo en alle activiteiten die er worden georganiseerd. Dat de muzikale kwaliteit van OBK inmiddels duidelijk verbeterd is blijkt wel uit de resultaten bij mars-, concert- en solistenconcoursen, waarover u verder op deze site meer informatie vindt. Ook is OBK Otterlo aangesloten bij de koepelorganisatie de KNFM en wordt gebruik gemaakt van de faciliteiten die deze organisatie biedt.

Nieuwsberichten:

Agenda:


Volg OBK op Facebook:


Volg O'Tunes op Facebook:

OBK

Multimedia

Steun

Contact

Leden