We staan als vereniging midden in de jeugd en proberen onze aanwas voor de vereniging op peil te houden. Onze docenten werken zelf mee aan de werving van leden. Ook vinden wij dat we als muziekvereniging in ons dorp Otterlo een steentje kunnen bij dragen om muziekonderwijs te geven. De muziekschool in Ede is voor sommige dorpelingen toch te ver. Wij gaan echter wel op geheel eigen wijze te werk passende bij onze vereniging met professionele docenten. Onze leerlingen zijn enthousiast en wij krijgen ook leuke reacties van ouders over onze aanpak. 

Een zeer belangrijk onderdeel is dus de eigen opleiding. Hier worden de eerste stappen op het instrument naar keuze onderwezen en het samenspel. Op dit moment hebben we hiervoor de blazersklas en jeugdslagwerk waar het samenspel in geleerd wordt. Ook stimuleren we het solistisch optreden om te hun individuele kunnen op een hoger niveau te brengen. OBK mag zich gelukkig prijzen met enthousiaste vakbekwame leidinggevende musici!! Er wordt van alles aan gedaan om de aanwas van nieuwe leden te bevorderen en de muziekvereniging voor de toekomst gezond te houden.

Ieder jaar wordt er weer een manier gezocht om deze leerlingen aan te spreken. Zo hebben we in 2003/2004 een schoolorkest gevormd waar de leerlingen zich voor konden opgeven.
In het schooljaar 2004/2005 hebben alle leerlingen van deze groepen een aantal lessen gekregen waarbij ze iets geleerd hebben over instrumenten binnen de fanfare, ritmes, tonen en dynamiek. Aan het eind van het schooljaar is er een schoolensemble, het Mars Ensemble, gevormd voor degenen die gevorderd met muziek bezig zijn. Hiermee is samen met het OJFO en een rockband, ook van leerlingen van de basisschool, TWIKS een concert gegeven. Vanaf het schooljaar 2005/2006 wordt vanuit de vereniging ondersteuning in de methode gegeven. Voor het wervingsaspect maakten wij vanaf 2007 ook gebruik van het PEP-pakket van Kunstfactor. Nu wordt er gewerkt aan de blazersklas.

Nieuwsberichten:

Agenda:


Volg OBK op Facebook:


Volg O'Tunes op Facebook:

OBK

Multimedia

Steun

Contact

Leden